Minimalistlik elutuba
Lihtsa ja kaasaegse kodu kuvand.
Ajaloohõnguline puhkenurk
Praktilise ja funktsionaalse olekuga suhtlemiskoht.
Kaasaegne söögituba
Läbimõeldud lahenduse ja innovatiivse lähenemisega.
Skandinaavialik elutoanurk
Selgepiiriliste kontrastide kohtumispaik.
Valgusküllane elutuba
Visuaalselt avara ja esteetilise meeleoluga puhkeala.
Hubane elutuba
Mugava ja individuaalse lähenemisega elegantse kodu keskpunkt.

Õigusabi

Igasugune tegevus on lahutamatult seotud õigustoimingutega ning sõltuvalt tegevusalast puutub iga inimene või äriühing kokku mitmete erinevate õigusvaldkondadega. Teil on võimalik mõistliku tasu eest kasutada Bergsby Iuris õigusabiteenuseid just teile vajalikus mahus ja/või perioodi jooksul, neid vastavalt vajadusele muutes. Esmane konsultatsioon ja materjalidega tutvumine on meie klientidele tasuta.

ÕigusabiteenusMeie poolt pakutav õigusabi on professionaalne, lähtub kliendi vajadustest ja on suunatud tema huvide kaitsele parimal võimalikul viisil. Pakume igapäevast õigusabi nii eraisikutele kui väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning seda nii püsilepingu alusel kui ka üksikuid õigusküsimusi lahendades.

Nii lepingute koostamisel kui vaidluste lahendamisel eelistame mõistlikku lähenemist ehk püüame leida lahendused, mis arvestavad mõlema poole põhjendatud huve. Eesmärgiks on võimaluse korral vältida potentsiaalseid õigusvaidlusi ja/või kulukaid kohtuprotsesse.

Äriõigus

Pakume oma klientidele õigusabi konkreetseks majandustegevuseks sobiva organisatsiooni loomisel; nõustame äriühingu tegevuse ja juhtimisega seotud küsimustes; äriühingute asutamise, ühinemise, jagunemise või ümberkujundamisega seotud dokumentatsiooni koostamises; äriregistris vajalike kannete tegemiseks dokumentide koostamises ja sellega seonduvas asjaajamises.

Võlaõigus

Igasuguste lepingute sõlmimisel on iga tööetapp läbirääkimiste alustamisest kuni lepinguprojektide väljatöötamise ja viimistletud dokumendi koostamiseni otsustava tähtsusega lepingupoolte eesmärkide saavutamisel. Nende seatud eesmärkide saavutamiseks on äärmiselt oluline kaasata juba läbirääkimiste alustamise etapist jurist, kes jälgiks, et kõik juriidilised aspektid oleksid lepingus kajastatud Teie huvidest lähtuvalt.

Tööõigus

Nõustame kõigis tööõigusega seotud küsimustes (sh töölepingu koostamine, töölepingu muutmine ja lõpetamine), varalise vastutuse, ametiauto kasutamise lepingute jms dokumentatsiooni koostamine; töökorralduse reeglite, ametijuhendite jms dokumentide koostamine; esindamine tööõiguslike vaidluste lahendamisel  läbirääkimiste teel; esindamine töövaidluskomisjonis ja kohtus.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame teid parimal viisil aidata.

Küsi pakkumist juba täna!