Valgusküllane elutuba
Visuaalselt avara ja esteetilise meeleoluga puhkeala.
Kaasaegne söögituba
Läbimõeldud lahenduse ja innovatiivse lähenemisega.
Hubane elutuba
Mugava ja individuaalse lähenemisega elegantse kodu keskpunkt.
Minimalistlik elutuba
Lihtsa ja kaasaegse kodu kuvand.
Skandinaavialik elutoanurk
Selgepiiriliste kontrastide kohtumispaik.
Ajaloohõnguline puhkenurk
Praktilise ja funktsionaalse olekuga suhtlemiskoht.

Raamatupidamine

Bergsby Finants raamatupidamisteenus annab omanikule võimaluse omada ülevaadet tema varaga seotud eelnevate, jooksvate ning tulevaste tulude-kulude võrdluses. Pakume raamatupidamisteenust väikese ja keskmise suurusega äriühingutele ja korteriühistutele. Koostame individuaalse hinnapakkumise teie soove ja ettevõtte võimalusi arvestades ning anname nõuandeid raamatupidamistöö korraldamiseks.

Meie poolt pakutavad teenused:

RaamatupidamisteenusRaamatupidamisteenus:

 • jooksev raamatupidamine
 • konkreetse perioodi raamatupidamine
 • raamatupidamise sisseseadmine
 • raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine
 • algdokumentide kontroll ja töötlemine
 • müügiarvete koostamine
 • müügiarvete ja laekumiste kajastamine reskontros
 • ostuarvete ja tasumiste kajastamine reskontros
 • komandeeringu- ja kuluaruannete koostamine
 • põhivahendite arvelevõtmine, mahakandmine, amortisatsiooni arvestamine
 • laoarvestuse pidamine
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • aruannete (bilanss, kasumiaruanne) koostamine
 • aastaaruande koostamine
 • korteriühistute raamatupidamisteenus

Palgaarvestus:

 • töötajate igakuine palkade arvestamine ja palgalehtede koostamine
 • lisatasude, preemiate arvestamine
 • puhkuse- ja lõpurahade arvestamine
 • töövõimetuslehtede täitmine ja esitamine Haigekassale
 • deklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Statistikaametile
 • palkade ja maksude ülekandmine

Küsi pakkumist juba täna!