Kaasaegne söögituba
Läbimõeldud lahenduse ja innovatiivse lähenemisega.
Ajaloohõnguline puhkenurk
Praktilise ja funktsionaalse olekuga suhtlemiskoht.
Skandinaavialik elutoanurk
Selgepiiriliste kontrastide kohtumispaik.
Hubane elutuba
Mugava ja individuaalse lähenemisega elegantse kodu keskpunkt.
Valgusküllane elutuba
Visuaalselt avara ja esteetilise meeleoluga puhkeala.
Minimalistlik elutuba
Lihtsa ja kaasaegse kodu kuvand.

Kodu müük võib tuua kaasa tulumaksukohustuse

Müües kahe aasta jooksul kaks või rohkem eluaset, tuleb müügist saadud kasult tulumaksu tasuda.

Alates ülemöödunud aastast saab maksuameti andmeil eluaseme müügi maksuvabastust kohaldada vaid esimesele kahe aasta jooksul tehtud müügitehingule.

Näiteks kui inimene müüs kasuga oma eluaseme veebruaris 2012, oli see tehing tal maksuvaba. Kui ta aga müüs detsembris 2012 ka teise eluaseme, siis see tehing läheb juba maksustamisele, kui ta sai müügist kasu.

„Tulumaksu ei tule tasuda mitte kogu müügisummalt, vaid vara müügist saadud kasult,” selgitab maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. „See tähendab korteri või maja soetushinna ja müügihinna vahet, millest on maha arvatud müügiga seotud kulud (notari ja maakleri kulud). Kui aga korter või maja on saadud pärimise või kinkimise teel, parenduskulusid pole tehtud või ei ole selle soetamise kohta üldse mingeid dokumente, maksustatakse tulumaksuga kogu vara müügist laekunud summa.”

Kui kahe tehingu vahele jääb vähemalt kaks aastat või rohkem, läheb järgmine tehing arvesse esimese tehinguna ja tulumaksu ei tule maksta.

Peab seal elama

Evelyn Liivamägi märgib, et elukoha all ei mõisteta üksnes rahvastikuregistri aadressi, vaid seaduse ja kohtupraktika järgi tähendab elukoht ikkagi seda, et inimene on seal tegelikult elanud. „Seega kui korter on olnud enne müüki välja üüritud või ka tasuta mõnele sugulasele või sõbrale elamiseks võimaldatud, tuleb korteri müügist saadud kasult tasuda tulumaksu,” osutab Liivamägi.

Niisugusel puhul ei loe, kui müüakse kahe aasta jooksul n-ö esimest eluaset, sel juhul tuleb tulumaks tasuda esimese tehingu kasumilt, sest tegemist ei olnud müüja alalise elukohaga. Näiteks on ühel isikul ühes ja samas majas kaks korterit, ühes elab tema ise, teine on aga välja üüritud. Kui nüüd peaks omanikul tekkima soov müüa maha korter, kus ta ise ei ela, tuleks selle müügi korral tõenäoliselt tehingu kasumilt tulumaksu maksta. Seda juhul, kui müügi puhul ei rakendu kinnisasja võõrandamisega seotud maksuvabastuse alused, mis on sätestatud tulumaksuseaduse § 15 lõigetes 4 ja 5. Näiteks ei tule tulumaksu tasuda, kui ehitis või korter kui vallasasi on läinud maksumaksja omandisse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise või ostueesõigusega erastamise teel vms.

Suvila või eluase

Liivamäe sõnul ei maksustata kinnisasja võõrandamisest saadud kasu tulumaksuga näiteks ka suvekodu müügi puhul, kui suvila või aiamaja vallasasjana või kinnisasja olulise osana on olnud maksumaksja omandis üle kahe aasta ja kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit.

„Kui suvekodu müüakse kui suvilat, kehtib suvila müügile ettenähtud maksuvabastus. Kui müüakse kui eluaset, kehtib eluasemele ettenähtud maksuvabastus, s.t et enne kahe aasta möödumist järgmise eluaseme müügist saadud kasu on maksustatav,” osutab Liivamägi. Seega peab müüja teadma, kas ta müüb suvekodu kui suvilat või kui eluaset.

Allikas: Eesti Päevaleht

Bergsby Grupp OÜ
+372 56 200 116
info@bergsbygrupp.ee