Elektritööd

ElektrilülitiElektrijuhtmete paigaldus ja vahetus

Elekter on osa meie igapäevaelust. See on nii loomulik, et sellele olemasolule ei mõelda kuigi tihti. Elektrit ei saa füüsiliselt katsuda, seda ei näe ega taju muul viisil kui läbi töötavate seadmete. Seetõttu unustatakse ka elektri ohtlikkus. Enamik elektriõnnetusi leiab aset just kodus – lühiste, amortiseerunud juhtmete, oskamatute elektritööde jm tagajärjel.

Elektriohutus tähendab hoolikat käitumist elektriseadmetega ja korrektselt paigaldatud ning hooldatud elektrisüsteemi. Kodustes tingimustes tekitavad sageli ohtu niisketes ruumides näiteks vannitoas kasutatavad pistikupesad ja lülitid, mis ei sobi antud keskkonda. Samuti tekitavad õnnetusi ise valmistatud elektriseadmed, oskamatud elektritööd ning hooldamata elektrisüsteemid.

Elektritööd kodu renoveerimisel

Vanade majade renoveerimisel on oluline pöörata tähelepanu elektrisüsteemi olukorrale. Üle 30 aastaste majade elektrijuhtmed on amortiseerunud, sageli puudub maandus ning elektriseadmete suurenenud tarbimine on oluliselt tõstnud koormust. Vanade juhtmete isolatsioon kulub, esineb rebenemisi, muljumisi, ebatasasusi ja põletusjälgi. Selliseid vigastusi ei saa parandada lihtsalt teibiga kuna elektri juhtimisomadused jäävad hoolimata pealispinna näilisest parandusest endiselt vigaseks. Teibiga parandatud juhe on aga ekstra ohtlik ning võib ülekuumenemisel süttida. Seega ei piisa vanade juhtmete teipimisest vaid ohutuks elamiseks on vajalik vanad elektrijuhtmed välja vahetada. 

Elektritööd teostatakse enamasti koos kapitaalremondiga. Selliselt on võimalik vanad juhtmed hõlpsasti seinast kätte saada ning juba remondi algfaasis elektrijuhtmed välja vahetada. Kui juhtmete vahetamise vajadus tekib peale remonti, kaasnevad sellega üldiselt suuremad kulud, kuna vanu juhtmeid on väga keeruline seinast kätte saada ilma pinda kahjustamata. Alternatiivina saab uued juhtmed vedada seinte äärest ning peita need õõnestatud põrandaliistudesse ning plastikust kinnituskarpidesse.

Enne elektritöödega alustamist on vajalik luua projekt. Elektriprojekt koostatakse kooskõlas ruumi sisekujundusega ning pannakse paika pistikute ja lülitite asukoht ning kaablite ja ühenduste asetus.

Elektritööd spetsialistilt

Elektritöid võib teostada vaid vastava kvalifikatsiooniga elektrik. Spetsialisti töötund on kallis, kuid töö sedavõrd ohtlik, et ise tegutsemine võib kaasa tuua oluliselt suuremaid kulusid kui elektrikule makstud tasu. 

Küsi pakkumist juba täna!